Entrevista por Andrea Caso para El Mundo de Tulsa

Lo primero que quiero es agradeceros vuestra atención y la buena disposición para responder esta entrevista, ¡muchas gracias, chicos!

1. Queremos saber más acerca de ITH, ¿Cómo surge este grupo?

Pois cando catro amigos creen que poden facer música, música rock e en galego. E con maior ou menor éxito conségueno.

Pues cuando un grupo de cuatro amigos creen que pueden hacer música, música rock y en gallego.

2. Una curiosidad, ¿Qué significado tiene para vosotros el nombre del grupo?

Ith é un nome propio, é o nome do fillo do rei da mitoloxía celta Breogán.

A lenda conta que Ith, dende A Coruña, concretamente dende onde agora está a torre de Hércules, foi quen de divisar terras estranxeiras que hoxe coñecemos como Irlanda. Foi tal a curiosidade que tivo que decidiu viaxar alí, e conseguiuno, pero nesa nova terra foi traizoado e asasinado.

Ith es un nombre propio, es el nombre del hijo del rey de la mitología celta Breogán.

La leyenda cuenta que Ith desde A Coruña, concretamente desde donde ahora está la torre de Hércules, fue capaz de divisar tierras extranjeras que hoy conocemos como Irlanda. Fue tal la curiosidad que tuvo que decidió viajar allí, y lo consiguió, pero en esa nueva tierra fue traicionado y asesinado.

3. Una pregunta más íntima y profunda, ¿Cuál es la fuente de inspiración de vuestras letras?

As nosas letras inspíranse en cousas moi diversas, teñen moito de crítica social e noutros casos contan cousas do día a día que a nos nós resultan curiosas. Creo que a nosa fonte de inspiración é calquera pensamento ou sensación que pasa pola nosa cabeza nun determinado momento, e dámoslle a suficiente importancia como para trasladalo a una canción.

Nuestras letras se inspiran en cosas muy diversas, tienen mucho de crítica social y en otros casos cuentan cosas del día a día que nos resultan curiosas. Creo que nuestra fuente de inspiración es cualquier pensamiento o sensación que pasa por nuestra cabeza en un momento determinado, y le damos la importancia suficiente como para trasladarlo a una canción.

4. La temática de vuestras canciones va desde la reivindicación hasta el más puro sentimiento y emoción, ¿Teníais pensado esta temática sería así desde el principio? ¿O ha ido cambiando?

Si, ó principio a balanza inclinábase un pouquiño máis pola reivindicación, pero o que pasa é que dende a emoción e o sentimento faise a mellor reivindicación. Fai tempo que perdemos de vista esa balanza…

Si, al principio la balanza se inclinaba un pelín más por la reivindicación, pero lo que pasa es que desde la emoción y el sentimiento se hace la mejor reivindicación. Hace tiempo que perdimos de vista la balanza…

5. ¿Cuáles son las influencias musicales de ITH?

Pois son incapaz de citalas, as cancións de Ith están influenciadas por toda a música que escoitamos os cinco compoñentes dende que empezou o grupo ata hoxe. O que si pasa, é que, de forma máis ou menos notoria, non temos ningún problema en levar esas influencias ás nosas cancións.

Soy incapaz de citarlas. Las canciones de Ith están influenciadas por toda la música que escuchamos los cinco componentes desde que empezó el grupo hasta hoy. Lo que si sucede, es que, de forma más o menos notoria, no tenemos ningún problema en llevar esas influencias a nuestras canciones.

6. Hablemos de vuestro nuevo disco “O mínimo que o contén todo”, ¿Cuál es vuestra canción favorita del disco y por qué?

Pregunta difícil de contestar. “O mínimo que o contén todo” son sete temas que seleccionou o noso produtor nese momento (Arturo Vaquero) coa nosa colaboración, pero a lista de onde se seleccionaron os temas contiña trece cancións, son todas favoritas!!

Pregunta difícil de contestar. “O mínimo que o contén todo” son siete canciones que seleccionó nuestro productor en ese momento (Arturo Vaquero) con nuestra colaboración, pero la lista de donde seleccionamos los temas contenía trece canciones, son todas favoritas!!

7. ¿Qué les diríais a los melómanos para engancharles al nuevo disco?

Pois que nos deixamos a pel, nel. Dentro das posibilidades que tiñamos, “O mínimo que o contén todo” ten o 100% de cada un de nós.

Pues que nos dejamos la piel en él. Dentro de las posibilidades que teníamos, “O mínimo que o contén todo” tiene el 100% de cada uno de nosotros.

8. Y, por último, ¿Podéis mandar un saludo a los seguidores de El Mundo de Tulsa?

Un abrazo enorme para a xente do Mundo de Tulsa, un pracer coñecervos e traballar con vós.

Un abrazo enorme para la gente de El Mundo de Tulsa, un placer conoceros y trabajar con vosotros.

PRÓXIMOS CONCIERTOS
16 Mayo 2019: Pub Velvet (Ordes, 23:30h).

Contratación
ith.rock@hotmail.com
619 343 329
680 201 492

SPOTIFTY